مقاله بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن

هم اکنون فایل با مشخصه ی مقاله بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
مقاله بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن|41016656|fl

فهرست مطالب

چكیدهمقدمهفصل اول

امواج الكترومغناطیسی

میدانهای الكتریكی و مغناطیسی

امواج متحرك روی یك خط انتقال

فتونها و امواج

فتونها

میدانهای الكترومغناطیسی در فركانس قدرت

فصل دوم

ثابت‌های خطوط انتقال

جنس‌ هادی و ساختمان آن

مقاومت خط

ضریب القائی خط

خطوط سه فاز

هادیهای متساوی‌الفاصله

مساوی كردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط

ظرفیت خط

ظرفیت خط سه‌فاز

فصل سوم

محاسبه پارامترهای خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدود

مدل ریاضی

معادلات میدانها

انرژی و تلفات

فصل چهارم

تداخل امواج الكترومغناطیسی با شبكه‌های مخابراتی

اثرات الكترومغناطیسی

اثرات الكترواستاتیكی

كاهش اثر تداخل

فصل پنجم

تأثیر میدانهای الكترومغناطیسی 50هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انكوباسیون

مقدمه

شرح تحقیق

نتیجه‌گیری

فصل ششم

میدانهای الكترومغناطیسی ELF و سلامت انسان

استانداردهای حدود تابش

استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران

اندازه‌گیری شدت میدانهای ELF

بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس

پیشنهادات

فصل هفتم

اثر امواج الكترومغناطیسی در فركانسهای قدرت بر انسان

استانداردهای ایمنی

بررسی پارامترهای EM در بدن

آثا و سندرومهای حاصل

اثر امواج الكترومغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر

اثر میدانهای مغناطیسی فركانس پائین

فصل هشتم

بررسی آثار بیولوژیك خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن

پدیده فیزیكی

اثرات بیولوژیك

اثرات كرونا در محیط زیست

اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده

بررسی شدت میدانهای الكتریكی در اطراف خطوط انتقال نیروچكیده

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الكترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن: شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الكترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبكه‌های مخابراتی، راههای كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیمهای فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد می‌باشد.

از آنجایی كه توسعه روزافزون صنایع و همچنین افزایش استفاده از تجهیزات رفاهی برق در واحدهای مسكونی، توسعه و گسترش شبكه‌ها و افزایش میزان تولید را بطور جدی باعث گردیده و گسترش شبكه‌ها انتقال، بوجود آورندة نوعی آلودگی بوده كه به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگی‌های دیگر است.

در این تحقیق سعی شده كه مجموعه‌ای از تحقیقات انجام شده اثرات امواج الكترومغناطیسی در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوری شود و تا حدود عملی راههای پیشگیری و كاهش اثرات بیان گردد.


مطالب دیگر:
🔑علم در قرآن🔑علوم 1🔑علوم دامی وپرورش اسب🔑عمل آوري خوراك🔑عملکرد EDC در سال 1389🔑عملکرد روانشناسان اجتماعی🔑عملکرد طبیعی کبد🔑عملکرد واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی🔑عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه🔑عملكرد غدة تيروئيد و فعاليت ورزش🔑عملكرد مديريت نيروي انساني در سال 1389🔑عملكرد ميدان در طراحي شهري🔑عملگر ها و عناصر نهايي🔑عمليات تکرار🔑عمليات نجات و حمل مصدوم🔑عمليات رواني🔑عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستان مشهد مقدس🔑عنوان آب H2O🔑عنوان چای🔑عنوان پروژه علفهاي هرزوكنترل ان در شرايط دیم🔑عنوان پودمان روابط كار🔑عنوان تحقیق ایمنی تانک های ذخیره سازی🔑عنوان تحقیق تهیه‌ی نانوکامپیوزیت‌های منیزیم و کاربردهای آن🔑عنوان تحقیقLCD 216🔑عنوان درس نظريه هاي جامعه شناسي 2